Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

| |

Sáng ngày 01/10/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh cho 50 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch các huyện, thị, thành Hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị.

z1562558716070_f510adb4e42465153016e330d7f73e89.jpg (516 KB)

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã quán triệt 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thông qua Hội nghị đã góp phần giúp cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các cấp nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của ba Nghị quyết nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội thông qua nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân. Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành Hội tổ chức học tập, quán triệt và chỉ đạo các cơ sở Hội học tập nghị quyết tại địa phương mình đúng tiến độ theo Kế hoạch của Tỉnh Hội đã đề ra.

Uyên Nguyễn