Hội Nông dân tỉnh mở Lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội tại huyện Khánh Vĩnh

| |
Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Ngày 04/9/2019, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Khai giảng Lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh cho 60 học viên là cán bộ chi, tổ Hội Nông dân.
Đến dự Lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Trương Việt Hùng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Thường trực Hội Nông dân huyện và 14 Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.
 
lop so cap KV.jpg (120 KB)
Đ/c Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Lễ Khai giảng
 
Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các học viên thể hiện tinh thần trách nhiệm trong học tập, thực hiện tốt quy định về thời gian lên lớp, ghi chép các chuyên đề đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ tiếp thu những vấn đề lý luận và kỹ năng công tác Hội, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo vào công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương.

Theo chương trình, khóa học sẽ diễn ra trong 3 tháng với 48 chuyên đề, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng ta về công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; lịch sử các phong trào đấu tranh của giai cấp nông dân Việt Nam; vị thế của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị… hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị…

Trong quá trình học tập, các học viên sẽ làm các bài kiểm tra và bài thi cuối khóa. Căn cứ vào quá trình học tập và kết quả xếp loại cuối khóa của học viên, Trường Cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo quy định hiện hành.

 Khánh Thảo