Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đoàn giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

| |
Thực hiện Thông báo số 469-TB/TU ngày 13/9/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về nội dung giám sát năm 2019 của Hội Nông dân tỉnh. Từ ngày 03-04/10/2019, Đoàn giám sát Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Ủy viên BCH Trung ương Hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND huyện Diên Khánh và UBND huyện Khánh Sơn về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2016 - 2020.

Dự buổi giám sát có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo UBMTTQVN huyện và đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính huyện.

223.1.jpg (68 KB)

Đ/c Nguyễn Trọng Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu kết luận

Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân theo Quyết định số 223/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại huyện Diên Khánh: nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được UBND huyện và UBND xã, thị trấn cấp đến nay trên 5.434 triệu đồng (cấp huyện là 2.940 triệu đồng, cấp cơ sở 2.494 triệu đồng), nguồn vốn được giải ngân cho 32 dự án với 318 hộ vay (huyện 13 dự án với 97 hộ vay số tiền 2.830 triệu đồng, cơ sở cho 19 dự án với 221 hộ vay số tiền 2.604 triệu đồng). Nhìn chung, nguồn vốn vay được hội viên nông dân sử dụng để phát triển sản xuất có hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn, không bị chiếm dụng; việc thu hồi vốn đến hạn, thu, nộp phí đầy đủ không có trường hợp nợ quá hạn.

Tại huyện Khánh Sơn: nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được UBND huyện và UBND xã cấp đến nay là 1.850 triệu đồng (cấp huyện là 1.300 triệu đồng, cấp cơ sở là 550 triệu đồng), nguồn vốn được giải ngân cho 113 hộ vay (huyện 18 dự án với 65 hộ vay, số tiền 1.320 triệu đồng; cơ sở cho 48 hộ vay, số tiền 530 triệu đồng).Việc cấp bổ sung vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân chưa đạt mục tiêu theo tinh thần Quyết định số 223/QĐ-UBND của UBND tỉnh; công tác phối hợp đề xuất đưa vào kế hoạch kinh phí của HĐND cấp huyện và cơ sở để ban hành Nghị quyết cấp vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm chưa được thường xuyên. Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo UBND huyện cho rằng nguồn vốn cấp cho Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm có tăng nhưng ở mức thấp so với quy định, do ngân sách còn khó khăn, chưa có nguồn tăng thu nhiều. Lãnh đạo UBND huyện khẳng định, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thời gian qua đã giúp nông dânđầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đạt nhiều kết quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của UBND huyện và cơ sở các vấn đề liên quan tới việc triển khai thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí NguyễnTrọng Trung đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tại địa phương; khẳng định Quỹ Hỗ trợ nông dân với mục đích, ý nghĩa giúp hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo góp phần hoàn thành một số chiểu tiêu về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trước đó, Đoàn giám sát cũng làm việc tại UBND xã Diên Toàn (Diên Khánh) và UBND xã Ba Cụm Nam ( Khánh Sơn) về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa.

223.2.jpg (156 KB)

Khánh Thảo