Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

| |

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/HNDT ngày 01/10/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân đối với cấp huyện và cơ sở năm 2019. Từ ngày 05/11 - 18/11/2019, Hội Nông dân tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm, đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn 1; đồng chí Hà Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn 2 và thành viên là lãnh đạo trưởng, phó các ban, Văn phòng, Trung tâm thuộc Hội Nông dân tỉnh.

Tham dự buổi kiểm tra đối với cấp huyện có Thường trực các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo ban dân vận; đối với cơ sở có lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã, phường, thị trấn.

TU.jpg (147 KB)

Đ/c Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh

Nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản của Hội cấp trên (các nghị quyết, đề án, kế hoạch); việc triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; công tác đề xuất, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành; kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu thi đua và các hoạt động nổi bật; kiểm tra sổ sách công tác Hội, tài chính Hội.

Hanh.jpg (117 KB)

Đ/c Hà Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội Nông dân thành phố Cam Ranh

Sau đợt kiểm tra, các đoàn sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về kết quả thẩm định kiểm tra công tác Hội tại các huyện, thị, thành Hội, là căn cứ để Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh Hội trình Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đánh giá xếp loại thi đua năm 2019.

Khánh Thảo