Hội Nông dân thị trấn Khánh Vĩnh tổ chức tuyên truyền pháp luật thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

| |

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân nắm vững các nội dung chủ yếu của Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Vào sáng ngày 6 tháng 8 năm 2020, Hội Nông dân thị trấn Khánh Vĩnh tổ chức lớp tập huấn Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ cho 45 hội viên nòng cốt tại các chi, tổ hội.

81 kv.png (860 KB)
Quang cảnh buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên của Thanh tra huyện tuyên truyền các nội dung cơ bản của Quyết định 81; Luật Hoà giải, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Đồng thời, thông tin về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo 81 cấp xã trong những năm qua; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nông dân liên quan đến các lĩnh vực đời sống diễn ra tại địa phương; Hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện quy trình, thủ tục khiếu nại, tố cáo theo quy định khi có mâu thuẫn xảy ra; Trách nhiệm của Hội Nông dân và các bên tham gia hoà giải. 

Qua buổi tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức về pháp luật của hội viên nông dân, những hội viên nồng cốt sẽ là những tuyên truyền viên về pháp luật cho hội viên nông dân trong xã góp phần thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính Phủ, cùng với địa phương tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

Lê Mai

Tin tức khác