Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” phường Phước Long, thành phố Nha Trang

| |
Ngày 30/5/2018, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” phường Phước Long, thành phố Nha Trang; đây là một trong nhưng nội dung của quá trình xây dựng mô hình thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị đã thông qua các Quyết định thành lập Câu lạc bộ “Nông dân dân với pháp luật”, thành lập Ban chủ nhiệm và thông qua Quy chế hoạt động của CLB. Câu lạc bộ nông dân với pháp luật có 31 thành viên là cán bộ Hội và hội viên nông dân tiêu biểu ở các chi hội, ban chủ nhiệm CLB có 5 thành viên, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân phường làm chủ nhiệm. Đây là mô hình sinh hoạt pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, thông tin pháp luật. 

clb ndvpl phuoc long - hoinongdankhanhhoa.org.vn.jpg (452 KB)

Đ/c Võ Trọng Hiếu - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hiếu - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân phường và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chọn một số việc trọng tâm, trọng điểm để làm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các thành viên trong Câu lạc bộ và hội viên, nông dân trên địa bàn; Câu lạc bộ tích cực sưu tầm, tìm kiếm các tài liệu về pháp luật bổ sung làm phong phú tủ sách pháp luật của phường, để khi cần có thể tra cứu, tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân và duy trì tốt hoạt động của Câu lạc bộ theo quy chế đã ban hành. Hội Nông dân tỉnh cũng đã trang bị một bộ âm thanh, tủ sách pháp luật cho hoạt động Câu lạc bộ

Câu lạc bộ nông dân với pháp luật là nơi tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân học tập, tìm hiểu pháp luật, trao đổi kinh nghiệm và thông tin pháp luật để nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử pháp luật của các thành viên làm nồng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh, đoàn kết nội bộ, phòng và ngăn ngừa vi phạm pháp luật tại địa phương. Tính tổng số đến nay toàn tỉnh có 80 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Phương Nguyễn