Cam Lâm tổ chức Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ III

| |

Trong 02 ngày 11 và 12/4/2018, Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có 148 đại biểu đại diện cho 16.515 hội viên trên địa bàn huyện.

dh cam lam 1 - hoinongdankhanhhoa.org.vn.JPG (199 KB)

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2012-2018, toàn huyện đã kết nạp được 3.537 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có lên 16.516 hội viên. Bình quân mỗi năm số hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 10,3%; số hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 4,81%; qua bình xét, có 46.743 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 13,6% so với nhiệm kỳ trước. Các cấp hội đã tạo điều kiện giúp cho hội viên, nông dân vay trên 263 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và nguồn quỹ  hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Các cơ sở hội đã thành lập được 21 tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ với 150 thành viên; trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hiến đất và đóng góp hàng tỷ đồng, hàng triệu ngày công lao động để làm dường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường điện hạ thế, phòng học, nhà văn hóa thôn, bản, đắp bờ bao chống lũ…, có 14/14 cơ sở Hội có mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường, 32 mô hình thu gom rác bảo vệ thực vật. Cùng với đó, Hội nông dân huyện Cam Lâm còn phối hợp mở 12 lớp đào tạo nghề và 59 lớp nghề ngắn hạn về nâng cao kiến thức nghề làm nông với trên 2.472 lượt người tham dự, tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm đạt trên 76%.

dh cam lam 2 - hoinongdankhanhhoa.org.vn.JPG (154 KB)

Đoàn chủ tịch đang làm việc

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Cam Lâm phấn đấu phát triển 1.500 hội viên mới; 100% cơ sở Hội đạt vững mạnh, khá; hàng năm có trên 7.300 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có trên 80% trong số hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; dạy nghề cho 200 hội viên nông dân; tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm đạt 600 triệu đồng…

Đại hội đã bầu 25 người vào Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023, đ/c Nguyễn Lai được tái cử chức danh chủ tịch Hội và bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

dh cam lam 4 - hoinongdankhanhhoa.org.vn.JPG (184 KB)

Để ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh Hội đã tặng Cờ cho đơn vị xuất sắc cho Hội Nông dân huyện.

dh cam lam 3 - hoinongdankhanhhoa.org.vn.JPG (156 KB)

Đ/c Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch HND tỉnh tặng cờ xuất sắc cho HND huyện Cam Lâm

Nguyễn Lai