Bế giảng lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 tại huyện Khánh Vĩnh

| |
Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa” giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Khánh Vĩnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Huyện ủy Khánh Vĩnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Lễ Bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 41 học viên lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa VIII sau 3 tháng học tập dành cho các đối tượng là cán bộ chi, tổ Hội Nông dân trong huyện.

Về tham dự Lễ tổng kết bế giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Mấu Văn Phi - Phó Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; lãnh đạo các ban chuyên môn Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện.

Tại  khóa học, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân, giải phóng nông dân; công tác tuyên truyền của Hội; công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội; kỹ năng, tâm lý lãnh đạo quản lý; chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững; vị thế của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị, công tác bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, nông dân của Hội...

Phát biểu tại buổi Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, sự giúp đỡ, phối hợp của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tạo điều kiện để lớp học kết thúc đạt kết quả cao. Đồng chí nhấn mạnh: Thông qua lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân, các học viên phát huy kết quả học tập vận dụng kiến thức đã học vào xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng quê hương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay, góp phần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng về sự nghiệp phát triển phong trào nông dân, nâng cao nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học, học viên xếp loại Giỏi 03 đồng chí, Khá 26 đồng chí, Trung bình – Khá 12 đồng chí. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã khen thưởng các học viên xếp loại Giỏi đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

image003.jpg (355 KB)

Đ/c Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch HND tỉnh trao Giấy khen cho các học viên xuất sắc

                                                                                               Đặng Thanh Sương