Giới thiệu về Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Khánh Hòa

| |
HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
hoa tiet.png (6 KB)

Địa chỉ: 06 Tô Vĩnh Diện – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.811.325

***

Các hoạt động hỗ trợ nông dân:

1. Đào tạo nghề nông nghiệp miễn phí cho nông dân.

    - Tư vấn, tuyên truyền các chính sách đào tạo nghề nông nghiệp.

    - Tổ chức dạy nghề nông nghiệp miễn phí  trên toàn tỉnh

Liên hệ: Lê Quốc Toàn – ĐT: 077.545.1060

2. Chương trình hỗ trợ nông dân mua phân bón, vật tư nông nghiệp trả chậm.

      Trung tâm phối hợp với các công ty phân bón, vật tư nông nghiệp triển khai chương trình hỗ trợ nông dân mua trả chậm, không lãi xuất.

Liên hệ: Nguyễn Văn Huy – ĐT: 0911.42.99.79

3. Chương trình xuất khẩu lao động đi Nhật Bản.

     - Tư vấn các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động đi Nhật Bản.

     - Tư vấn các thủ tục, hồ sơ và các ngành nghề có thu nhập cao tại Nhật.

     - Giới thiệu các đối tác uy tín chuyên hoạt động xuất khẩu lao động Nhật Bản.

Liên hệ: Phùng Thị Bảy – ĐT: 0982.585.446