Sớm triển khai chuỗi mía đường

| |
Chiều 19-6, Tổ công tác triển khai thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mía đường doanh nghiệp - hợp tác xã (HTX) - nông dân (gọi tắt là tổ công tác triển khai chuỗi mía đường), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp, thảo luận việc hướng dẫn thành lập mới HTX mía đường Ninh Tân và hướng dẫn HTX nông nghiệp Diên Đồng tổ chức lại hoạt động phù hợp với Luật HTX.

Tại cuộc họp, đại diện 2 xã Ninh Tân và Diên Đồng cho biết, việc hình thành HTX sản xuất mía đường tại địa phương hiện nay có thể thực hiện được trong khoảng diện tích 100ha. Tuy nhiên, khi vận động thành lập, đơn vị liên kết - Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (Vietsugar) cần sớm đưa ra các phương án hỗ trợ HTX, để người trồng mía thấy được những thuận lợi, ưu đãi khi tham gia chuỗi liên kết thông qua HTX, từ đó làm cơ sở vận động người dân vào HTX. Đối với cơ quan quản lý nhà nước cần có các hỗ trợ hướng dẫn thành lập HTX, xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh…


Kết luận cuộc họp, ông Lê Bá Ninh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu đại diện Vietsugar chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, xã Diên Đồng và xã Ninh Tân xây dựng phương án triển khai mô hình, trong đó doanh nghiệp cần sớm đưa ra phương án bố trí sản xuất, hình thức hợp đồng liên kết với HTX, các nội dung sẽ đầu tư, hỗ trợ HTX. Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Tổ công tác triển khai chuỗi mía đường, quyết tâm hình thành được 2 HTX mía đường có liên kết với doanh nghiệp tại Diên Đồng và Ninh Tân trong năm 2018.

Nguồn: Báo Khánh Hòa