Nghề nuôi tằm lấy kén cho thu nhập cao ở Khánh Hòa

| |
Giá kén hiện nay 150.000 -200.000 đồng mỗi kg, người dân trồng 500 m2 dâu và nuôi tằm có thể thu khoảng 60 triệu đồng sau vài tháng.

Nguồn: VnExpress