Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2020

| |
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương về thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2020 để chủ động sản xuất, hạn chế những thiệt hại do bất lợi của thời tiết.

Theo đó, sở đề nghị các địa phương rà soát diện tích gieo trồng lúa các vụ trong năm, chủ động nguồn nước tưới, khoanh vùng sản xuất, sản xuất tập trung theo từng vùng; khuyến khích luân canh, xen vụ với cây trồng ngắn ngày trên đất trồng lúa chủ động tưới tiêu; bố trí lịch thời vụ hợp lý để tránh các yếu tố bất lợi về thời tiết và sâu bệnh; cơ cấu giống phù hợp theo vụ đông xuân và vụ hè thu. Bên cạnh đó, một số giải pháp kỹ thuật được sở hướng dẫn gồm vệ sinh đồng ruộng, tu bổ, nạo vét kênh mương, cải tạo đất, diệt chuột; tăng cường sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày, giống lúa thuận năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh, chịu hạn để rút ngắn thời vụ; gieo sạ tập trung theo từng khu vực, từng cánh đồng; cân đối nguồn nước, phân vùng sản xuất; chủ động chuyển đổi những diện tích sản xuất lúa không chủ động nước tưới sang các cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới, đạt hiệu quả.

Nguồn: Báo Khánh Hòa