Hỗ trợ máy móc cho Hợp tác xã Nấm Vĩnh Ngọc

| |
Ngày 9-12, Trung tâm Các chương trình kinh tế - xã hội thuộc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức lễ bàn giao hệ thống trang thiết bị cho HTX Nấm Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang.

Bàn giao hệ thống trang thiết bị cho Hợp tác xã Nấm Vĩnh Ngọc.

Bàn giao hệ thống trang thiết bị cho Hợp tác xã Nấm Vĩnh Ngọc


Theo đó, HTX Nấm Vĩnh Ngọc được hỗ trợ băng chuyền, máy đóng bịch, máy ủ phôi nấm… Tổng trị giá máy móc được hỗ trợ là 320 triệu đồng.

Được biết, đây là hạng mục hỗ trợ thuộc dự án “Xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị”, do Trung tâm Các chương trình kinh tế  - xã hội thực hiện. Năm 2018, cũng từ chương trình này, Liên minh HTX Việt Nam đã hỗ trợ cho HTX Cây ăn quả Sơn Bình (huyện Khánh Sơn) một số trang thiết bị phục vụ sản xuất trị giá 150 triệu đồng.

Nguồn: baokhanhhoa.vn