Xã Vĩnh Hiệp:Khởi sắc từ Nguồn vốn Quỹ hổ trợ nông dân

| |
Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng,vật nuôi phù hợp trên đất lúa cần được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chủ trương đúng, chính sách hay được các cấp, các ngành chung tay thực hiện và nhân dân hưởng lợi nhiệt tình hưởng ứng, đi vào đời sống, tạo chuyển biến mới trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Quỹ HTND là một trong những chính sách hữu hiệu nhất đối với người nông dân. Quỹ HTND ra đời nhằm hỗ trợ vốn ưu đãi cho nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, nhân rộng những mô hình làm hay, hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu. Hội Nông xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang cũng đã tạo điều kiện cho hôi viên, nông dân phát triển các mô hình trên địa bàn như: Trồng dừa Xiêm, chăn nuôi gà, cây Cảnh…với 13 hộ, số vốn là 300 triệu đồng

Quy mô lớn hơn nữa là Tổ hợp tác Thuộc Da xã Vĩnh Hiệp, đã mạnh dạng đầu tư và cải tiến kỹ thuật trong sản xuất Thuộc Da. Mô hình do ông Lưu Công Vinh làm chủ và cũng là Tổ trưởng Tổ hợp tác Thuộc Da đã nhân rộng và đầu tư thêm một số máy móc cũng như nhập thêm nguyên vật liệu cho cơ sở, ông đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn quỹ HTND vay 200 triệu đồng. Trong quá trình hoạt động ông đã có nhiều sáng kiến cải tạo sản xuất để đảm bảo môi trường với sáng kiến cải tiến.

QHTND xa vinh hiep.jpg (160 KB)

Cùng với các mô hình khác, quỹ HTND đã mang đến cho người nông dân một sự khởi sắc. Các dự án vay vốn Quỹ HTND có sự liên kết giữa các hộ vay đang chuyển mình từ mô hình nhỏ, đơn giản, đến tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp… Các hình thức kinh tế tập thể này đang ngày một rõ dần. Quỹ HTND góp phần phát huy các thế mạnh trong nông nghiệp của địa phương…

Tình hình sản xuất kinh doanh của xã nhà được cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tương trợ, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương về  đất đai, lao động nhu cầu về vốn, tiếp thu khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhất là trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua đó đã tạo động lực thúc đẩy trong phong trào nông dân SXKD giỏi tại địa phương ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống của nông dân, số hộ khá, giàu tăng và hộ nghèo giảm đáng kể.

HND xã Vĩnh Hiệp