Vĩnh Thọ: Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

| |

Thực hiện Đề án “ Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân“ của Hội Nông dân tỉnh; được sự quan tâm của Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã hỗ trợ vốn cho nhiều gia đình hội viên, nông dân có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất, thoát nghèo và làm giàu bền vững. Từ nguồn vốn này, nhiều tổ hợp tác khai thác đánh bắt thủy sản, tổ nuôi tôm hùm lồng tại phường Vĩnh Thọ đã phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, tạo thêm nhiều việc làm cho nhiều hộ nông dân trong phường cũng như lao động các vùng lân cận trong Thành phố.

Hiện nay Hội Nông dân phường Vĩnh Thọ đang quản lý trên 1 tỷ 120 triệu đồng vốn  Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, trong đó vốn của Trung ương 800 triệu đồng,  thành phố Nha Trang 200 triệu đồng, nguồn vốn cơ sở 120 triệu đồng. Từ các nguồn vốn này đã giúp cho hơn 100 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn từ các Tổ hợp tác, tổ Hội nghề nghiệp.

Tổ hội nghề nghiệp phường Vĩnh Thọ có 12 tổ viên, là những người chuyên nuôi trồng thủy sản lâu năm; năm 2019 Tổ được Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho vay với số tiền là 500 triệu đồng, Tổ hội đã dùng số tiền vay trên với số vốn tự có của các thành viên trong Tổ đã sử dụng vào việc nâng cấp lồng nuôi, mua con giống, thức ăn cho tôm, sau chu kỳ nuôi khoảng 9 tháng đã xuất bán và thu lãi được gần một tỷ đồng.

vinh tho.jpg (359 KB)

Tổ hợp tác Khai thác đánh bắt thủy sản Vĩnh Thọ 1, do ông Đoàn Ngọc làm Tổ trưởng  có 10 thành viên tham gia, năm 2012 THTcủa ông được Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho vay 400 triệu đồng, sau 4 năm hoạt động Tổ của ông đã mua sắm thêm 500 triệu ngư lưới cụ, tạo việc làm và có thu  nhập ổn định cho 12 lao động trên tàu, hàng năm đóng góp các nguồn quỹ phúc lợi ở địa phương trên 20 triệu đồng, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân cơ sở khoảng 5 triệu đồng; trong quá trình vay vốn THT của ông đã trả lãi và gốc đúng thời hạn.

Trong những năm qua, nhờ quản lý tốt nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân các cấp, Hội Nông dân phường  đã tín chấp cho trên 100 hộ vay; công tác xét duyệt cho vay, đúng mục đích, đúng đối tượng, vốn đến tận tay người nông dân, từ đó đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao. Tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi tại địa phương, tham gia đóng góp các nguồn quỹ vận động hàng năm; đóng xây dựng quỹ Hỗ trợ nông dân cơ sở luôn vượt chỉ tiêu Thành Hội giao hàng năm; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Ngày càng có nhiều nông dân xin gia nhập vào Hội, từ đó các phong trào nông dân của Hội trên địa bàn phường luôn phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Nguyễn Văn Tính