Vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp

| |

Hỗ trợ nông dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh,  phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần xây dựng nông thôn mới, là một trong các hoạt động chính của Chương trình công tác Hội và phong trào nông dân xã nhà trong những năm qua.

Trong kế hoạch của năm 2021, nhằm tạo điều kiện cho nông dân phát triển SXKD, Hội Nông dân xã Vĩnh Phương , thành phố Nha Trang đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, đào tạo nghề cho hội viên nông dân. Song hành theo nó là nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, trên cơ sở tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ ngân sách cấp xã từ 10-20 triệu đồng, ngoài ra còn huy động vận động từ nguồn vận động của hội viên ủng hộ hàng năm từ 5-6 triệu đồng; đồng thời tăng trưởng từ nguồn dư nợ của  Ngân hàng Chính sách - xã hội, từ đó hỗ trợ cho hội viên nông dân vay để phát triển sản xuất, qua đó tập hợp những hội viên tiêu biểu có trình độ sản xuất cao chia sẻ kiến thức, những kinh nghiệm cho các hộ nông dân trên địa bàn xã. Đồng thời, chủ động phối hợp tham gia quảng bá sản phẩm trong các đợt phiên chợ do Hội cấp trên tổ chức nhằm xuất tiến thương mại, tiêu thụ nông sản cho nông dân, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng việt Nam. Hiện toàn xã có 03 tổ hợp tác gồm: Tổ hợp tác trồng cây cảnh, Tổ hợp tác trồng ngò gai và Tổ hợp tác trồng rau an toàn với tổng số hộ tham gia 25 hộ. Đáng chú ý hơn, trong đó có 15 hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm/hộ , Từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, nhiều năm qua đã có hàng trăm hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu, trở thành những nông dân giàu có từ chính trên mãnh đất, khu vườn của mình  đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

vinh phuong.jpg (366 KB)

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của phong trào, năm 2021 Hội Nông dân xã Vĩnh Phương đã tổ chức phát động thi đua, giao chỉ tiêu đăng ký, chỉ tiêu đạt danh hiệu cho các  chi Hội trực thuộc,  hướng dẫn công khai thực hiện bình xét, đúng tiêu chuẩn và công nhận hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi theo quy định, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tạo ra sức lan tỏa lớn trong nội bộ nông dân; tổ chức cho các hộ hội viên nông dân ký cam kết sản xuất  thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.

Đặc biệt, Hội sẽ phối hợp tham gia các hoạt động tư vấn, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể phát triển các ngành nghề đặc thù ở địa phương, tập trung các hoạt động cụ thể, thiết thực giúp hội viên, nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng tốt đẹp hơn.

HND xã Vĩnh Phương