Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân xã Cam Hải Đông

| |

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được nông dân xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm tích cực hưởng ứng, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế của nông dân cho thu nhập cao, cụ thể các mô hình: Mô hình nuôi vịt đồi cát, nuôi bò sinh sản, nuôi lươn nước ngọt, nuôi gà, nuôi hầu sữa… của các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi như hộ anh Văn Minh Cường, Mai Mỹ, Võ Văn Được, Nguyễn Thành Đen, Phạm Văn Chương, Lê Hùng Xuân, Phan Khắc Bảo...

mo hinh vit cam hai dong.jpg (376 KB)
Mô hình nuôi vịt trên đồi cát

Hội Nông dân đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu ngành nghề đánh bắt lồng, lờ, đánh bắt tự nhiên của hộ dân chuyển sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, áp dụng khoa học vào kỹ thuật sản xuất, tạo động lực thúc đẩy cho các hộ nông dân nhất là nông dân nghèo trên địa bàn xã để vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào đã được Hội triển khai ngay từ đầu năm thu hút được đông đảo hội viên tham gia, năm nay có 295 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi, trong đó có 2 hộ cấp tỉnh, 19 hộ cấp huyện. Để giúp nông dân phát triển kinh tế, Hội đã triển khai nhiều hình thức đa dạng để thúc đẩy sản xuất như: Tín chấp vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng phân bón trả chậm, xây dựng và nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả để đưa vào hoạt động như: Hội đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện lập thủ tục cho 70 hộ vay với số tiền 1.921 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành lập một tổ vay vốn hỗ trợ chăn nuôi gia súc với số tiền 736 triệu cho 15 hộ vay, các hộ vay vốn được tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, thăm quan học tập mô hình…, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ làm ăn đạt hiệu quả, nông dân không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình còn góp phần tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đã tự nguyện hiến trên 9.000m2 đất làm đường giaothông nông thôn

Phát huy những kết quả đạt được, Hội Nông dân xã Cam Hải Đông tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh, doanh giỏi, tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay, vốn Qũy HTND, đến nay Hội đã phát vay cho 19 hộ với tổng số tiền là 206 triệu từ nguồn vốn quỹ của Hội để phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình, triển khai thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã, góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Lâm Thị Hoàng Phương