Mô hình an ninh tự quản & mô hình camera an ninh

| |

Thời gian qua, tình hình ANTT  trên địa bàn xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp kéo dài, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn một số yếu tố liên quan đến ANTT, nhất là trình trạng trộm cắp, đổ rác sai quy định... Do vậy, xây dựng mô hình Camera an ninh nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác vận động lắp đặt hệ thống camera an ninh, qua đó phát huy và ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện và phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Mô hình “Camera an ninh” được triển khai xây dựng trên địa bàn toàn xã, trong đó tập trung tại các tuyến đường 23/10, cuối đường A1 Vĩnh Điềm Trung, liên thôn, liên xã, các ngã ba, ngã tư đường, đặc biệt là tại các khu vực thị tứ; các điểm công cộng, khu vực giáp ranh với xã Vĩnh Ngọc... các điểm vui chơi, giải trí, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài việc giám sát hoạt động của các loại tội phạm, còn giúp địa phương phát hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đổ rác không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường… Từ đó, sẽ nhanh chóng có biện pháp khắc phục và xử lý. Mô hình này sẽ được nhân rộng trên nhiều tuyến đường khác và các xã, thị trấn khác trên toàn xã trong thời gian tới, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Cùng với mô hình Camera an ninh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và hoạt động tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng phát triển sâu, rộng và từng bước đi vào thực chất; cổ vũ và động viên mạnh mẽ  ý thức, tinh thần, thái độ và trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

antq xa vinh hiep.jpg (161 KB)

Ra mắt đội an ninh tự quản

Để đạt được kết quả đó, vai trò tham mưu của Hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp Công an về đổi mới công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và hoạt động tự quản về ANTT là hết sức quan trọng. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, cùng với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trong chương trình, kế hoạch đề ra, Hội Nông xã Vĩnh Hiệp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng và vận động nông dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Hội Nông dân xã đang tiếp tục củng cố, duy trì các đội tự quản về an ninh, trật tự do Hội Nông dân thành lập, phối hợp tham gia cùng Công an xã, các tổ chức chính trị, xã hội giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, góp phần giữ vững danh hiệu xã Nông nông thôn mới.

Hội Nông dân xã Vĩnh Hiệp