Kết quả phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân 9 tháng đầu năm 2019

| |

Thực hiện Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân”, 9 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân được trên 4,8 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách địa phương cấp 4,326 tỷ đồng (cấp tỉnh 01 tỷ đồng, cấp huyện 2,3 tỷ đồng, cơ sở Hội 1,026 tỷ đồng), vốn vận động trên 486 triệu đồng và bổ sung tăng trưởng nguồn vốn trên 57,9 triệu đồng (số liệu năm 2018), nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý trên 59,6 tỷ đồng (Trong đó: Vốn Trung ương Hội ủy thác 13,6 tỷ đồng, cấp tỉnh 13,8 tỷ đồng, cấp huyện trên 32,2 tỷ đồng).

Với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển được, các cấp Hội đã giải ngân kịp thời đến hộ nông dân để sản xuất, kinh doanh. Việc cho vay vốn được thực hiện theo dự án nhằm hỗ trợ vốn cho nhóm hộ cùng tham gia một ngành nghề sản xuất, các mô hình kinh tế tổ hợp tác, tổ Hội nghề nghiệp, Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Tập trung ở các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, ngành nghề, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản… Một số dự án tiêu biểu như:

Tổ hợp tác trồng nấm rơm tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, sau khi các thành viên trong tổ tham gia lớp nghề trồng cây lương thực – thực phẩm do Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh tổ chức, đã được hỗ trợ vốn 300 triệu đồng đầu tư mua rơm rạ, meo giống, cơ sở hạ tầng... mỗi tháng tổ thu hoạch được 950 kg nấm rơm và 150 kg nấm bào ngư, sau khi trừ chi phí lãi 45 triệu đồng/tháng, tạo việc làm thường xuyên 6 lao động tại địa phương. Đây là mô hình trồng nấm rơm sạch không phải mới nhưng cũng là một hướng phát triển kinh tế với kỳ vọng lớn của các thành viên trong Tổ. Mục tiêu của Tổ hợp tác hướng đến sản xuất theo quy trình VietGAP, cung cấp cho người dân sản phẩm chất lượng tốt nhất.

nam Van Luong.jpg (56 KB)

Mô hình Tổ hợp tác trồng nấm rơm ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh     

Dự án trồng và chăm sóc xoài Úc tại xã Cam Tân, huyện Cam Lâm được hỗ trợ vốn 300 triệu đồng cho 10 hộ vay để đầu tư phân bón, hệ thống tưới nước tự động, mua cây giống... Đây là dự án phát triển sản xuất theo hướng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã và huyện Cam Lâm.

Mai Dương