Hội Nông dân xã Bình Lộc thực hiện công trình “Tuyến đường hoa nông dân” Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

| |

Thực hiện Kế hoạch số 574-KH/HNDH, ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Diên Khánh về việc xây dựng công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân xã Bình Lộc đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công trình “Tuyến đường hoa nông dân” với mục tiêu tạo cảnh quan Xanh - sạch - đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, cán bộ, hội viên nông dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường lập thành tích Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, cùng địa phương đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Công trình “Tuyến đường hoa nông dân” có chiều dài 1,5 km từ cổng làng thôn Hội Phước đến cổng làng thôn Lương Phước với cây hoa chủ lực là Hoa Hoàng Yến có số lượng khoản 500 cây, khoảng cách cây với cây là 5m. Tổng kinh phí thực hiện mô hình từ nguồn kinh phí vận động và Quỹ hội là 5 triệu đồng. Đầu tháng 3/2020, Hội đã phát động hội viên nông dân tổ chức ươm cây giống cây, vận động trên 80 hộ nông dân hai bên đường phát dọn, phun thuốc diệt cỏ. Đến ngày 21/8/2020 đã hoàn thành công trình “Tuyến đường hoa nông dân”, hoa phát triển tốt, chuẩn bị ra hoa và được gắn bảng tên Hội Nông dân xã.

Chi hội Nông dân thôn Hội Phước được phân công chăm sóc, bảo dưỡng công trình “Tuyến đường hoa nông dân” xuyên suốt. Đây là công trình tạo sự khởi đầu cho phong trào trồng hoa, cây cảnh trong toàn xã nói riêng và toàn huyện nói chung, góp phần xây dựng xã Bình Lộc phát triển toàn diện, bền vững, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới của xã.

duong hoa nong dan binh loc 1.jpg (109 KB)

duong hoa nong dan binh loc 2.jpg (80 KB)

Công trình “Tuyến đường hoa nông dân”

Đinh Minh Trang