Hội Nông dân TP. Nha Trang giải ngân hơn 1,6 tỷ đồng vốn vay cho hội viên

| |

Với mục tiêu hỗ trợ nguồn vốn giúp hội viên, nông dân đầu tư sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, hình thành và phát triển các chi, tổ Hội nghề nghiệp,… Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Nông dân thành phố Nha Trang đã tổ chức giải ngân hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố cho 61 hội viên nông dân, gồm: Dự án nuôi cá Vĩnh Nguyên 140 triệu đồng; chăn nuôi ở Phước Đồng 20 triệu đồng; chăn nuôi ở phường Vĩnh Hải 100 triệu đồng; cây cảnh Vĩnh Hiệp 70 triệu đồng; khai thác, nuôi trồng thủy sản ở Vĩnh Lương 300 triệu đồng; Hợp tác xã nấm Vĩnh Ngọc 200 triệu đồng… Theo đó, mỗi hội viên được vay từ 20 - 50 triệu đồng, thời gian vay 24 tháng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giải ngân hơn 8,56 tỷ đồng được triển khai 68 dự án sản xuất với 299 hộ vay (trong đó Quỹ HTND cấp Thành phố hơn 4,54 tỷ đồng).

HND NT giai ngan von.jpg (226 KB)
Quang cảnh buổi giải ngân
Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp hội viên, nông dân thành phố có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập.
HND thành phố Nha Trang