Hội Nông dân thành phố Cam Ranh kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

| |

Nhằm đánh giá đúng tình hình quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), đồng thời phát hiện những yếu kém, tồn tại trong quá trình xây dựng, quản lý, sử dụng vốn, phí Quỹ HTND và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời, giúp các cơ sở Hội quản lý tốt nguồn vốn, đảm bảo theo đúng quy định, nguyên tắc tài chính. Chiều ngày 17/8/2020, Đoàn công tác do ông Lê Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cam Ranh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra hoạt động Quỹ HTND tại phường Cam Lợi; dự buổi kiểm tra có ông Phan Chí Thanh - Chủ tịch UBND phường.

CR kiem tra QHTND.jpg (154 KB)
Buổi kiểm tra Quỹ HTND tại phường Cam Lợi

Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung gồm: Công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương cấp vốn bổ sung Quỹ HTND; Việc giao chỉ tiêu đối với các chi Hội; Tổng dư nợ các nguồn vốn ủy thác và cơ sở; Việc sử dụng vốn, lưu trữ hồ sơ, các chứng từ thu - chi và một số nội dung khác có liên quan.

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân phường Cam Lợi báo cáo tình hình hoạt động Quỹ HTND do Hội quản lý. Theo đó, Hội Nông dân phường đã tham mưu cho lãnh đạo địa phương cấp vốn bổ sung được 22 triệu đồng; ngay từ đầu năm, Hội Nông dân phường đã tổ chức giao chỉ tiêu và ký kết giao ước thi đua giữa các chi Hội, đến nay đã vận động phát triển Quỹ HTND được 12.950.000 đồng, đạt 115% kế hoạch giao, nâng tổng số nguồn vốn cơ sở đến nay lên trên 149 triệu đồng, tăng 0,91% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND do Hội đang quản lý đạt 456 triệu đồng, đã giải ngân cho 15 hộ vay, trong đó nguồn vốn của tỉnh Hội ủy thác 300 triệu đồng, có 06 hộ vay; nguồn vốn cơ sở có 09 hộ vay với số tiền 145 triệu đồng. Các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Công tác thu, nộp phí cũng như thu hồi nợ gốc đầy đủ theo đúng thời hạn; Việc lưu trữ hồ sơ được sắp xếp gọn gàng; cập nhật sổ sách quản lý Quỹ cũng như việc thu-chi, sử dụng phí thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đánh giá cao công tác quản lý vốn của Hội Nông dân phường; Công tác cập nhật, ghi chép sổ sách đạt yêu cầu, chứng từ thu-chi, sử dụng phí đầy đủ, rõ ràng; công tác quản lý tài chính đúng theo Thông tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính.       

Được biết, từ ngày 14/8 đến ngày 26/8/2020, Hội Nông dân thành phố sẽ tổ chức kiểm tra hoạt động Quỹ HTND đối với 15 cơ sở Hội trên địa bàn thành phố.

Duy Mỹ