Hội nghị tập huấn kiến thức mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2019

| |
Từ ngày 25 - 26/11/2019, Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019 cho 100 đồng chí là cán bộ chuyên trách, chủ tịch, phó chủ tịch cơ sở Hội và chủ nhiệm Hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Thường trực và các ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh.

IMG-7430.jpg (390 KB)

Đ/c Nguyễn Trọng Trung - Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Nội dung tập huấn: Hội Nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới; nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Hội Nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; kỹ năng lập dự án trong sản xuất nông nghiệp.

Qua Hội nghị tập huấn giúp cho các đồng chí cán bộ Hội, tổ trưởng các tổ hợp tác, chủ nhiệm Hợp tác xã nâng cao năng lực quản lý, quản trị chuỗi giá trị; phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm và hiểu thêm về quy trình xây dựng các dự án phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.                                                                                     

Việt Trung