Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Hội

| |

Những năm gần đây, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội được nhân rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh… Xác định công tác dân vận mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, năm 2018, Tỉnh Hội phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến các cấp Hội trong tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020; đồng thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, tìm ra được “cái khéo” trong vận động, tập hợp những điển hình nổi bật, có sức lan tỏa để nhân ra diện rộng.

Hội Nông dân tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, phát động, tuyên truyền đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng về phong trào “Dân vận khéo” của Hội; chỉ đạo các cấp Hội thành lập Tổ công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên, nông dân, kịp thời nắm dư luận, các thông tin phản ánh từ cơ sở khi có vấn đề phát sinh để phản ánh lên Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp nhằm tuyên truyền, định hướng, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. 

Các cấp Hội đã tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Hội, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Qua các hội nghị, tọa đàm, các buổi học tập và quán triệt các nghị quyết, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, Bản tin Nông dân Khánh Hòa, hệ thống loa phát thanh về các mô hình hay, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” ở các cấp Hội để học tập kinh nghiệm. Từ đó đã làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về công tác dân vận. Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” được phát động sâu rộng trong nhiều lĩnh vực đã tác động tích cực đến đời sống, văn hóa, xã hội ở khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hình thành nhiều mô hình mới phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Để công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả, các cấp Hội đã vận dụng phương châm “Dân vận khéo” trong giải quyết những vụ việc phát sinh từ cơ sở, “khéo” tập hợp, “khéo” vận động, tập trung giải quyết xong các việc khó, những việc mới nảy sinh; bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường nắm tình hình trong hội viên nông dân, tham mưu kịp thời những vấn đề mà người dân bức xúc.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, các cấp Hội đã tập trung vận động hội viên nông dân phát huy nội lực, thay đổi tập quán canh tác, kinh doanh, làm giàu chính đáng. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc huy động sự tham gia tích cực của nông dân đóng góp kinh phí, hiến đất, sức lao động, xây dựng nông thôn mới... Điển hình như: “Dân vận khéo” trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng doanh nghiệp, xây dựng trang trại, phát triển nghề, làng nghề; liên kết trong sản xuất, kinh doanh thành lập tổ hợp tác, tổ Hội nghề nghiệp, đến nay Hội đã tuyên truyền, vận động thành lập trên 230 Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh, 10 Hợp tác xã nông nghiệp; dân vận khéo trong vận động giúp đỡ hội viên, nông dân bị thiên tai, dịch bệnh, hộ hội viên nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường... Ðồng thời, nhờ có nhiều hình thức vận động phong phú, thiết thực, hiệu quả của các cấp Hội góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ khó khăn trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thời gian qua đã có nhiều tập thể, cá nhân sáng tạo trong phương pháp tuyền truyền, vận động hiệu quả để nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác “Dân vận khéo”, cụ thể như: Cơ sở sản xuất nấm rơm, phát triển kinh tế trong tổ chức tôn giáo, Tịnh xá Ngọc Vạn ở xã Vạn Phước; Tổ Hội nghề nghiệp trồng tỏi ở xã Vạn Thạnh, Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn ở xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh); mô hình chuyển đổi cây trồng từ diện tích trồng lúa kém năng suất, hiệu quả kinh tế chuyển sang trồng sen thương phẩm ở Tổ dân phố Hà Thanh, phường Ninh Đa; mô hình trồng cỏ chăn nuôi bò sinh sản ở Ninh Diêm, Ninh Đa, Ninh Sim, Ninh Thọ, Ninh Sơn.

image 1.jpg (425 KB)

Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình, cách làm dân vận khéo của các tập thể, cá nhân đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư, tạo đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hóa mới; xóa bỏ được nhiều tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trong những hiệu quả rõ nét của phong trào “Dân vận khéo” không thể không nhắc đến đó là sự vào cuộc, chung tay của hội viên nông dân trong giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp Hội đã xây dựng các mô hình có hiệu quả về phòng, chống tội phạm như: Câu Lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Tổ dân phố tự quản; Tổ an ninh nhân dân; tiếng kẻng an ninh; Tổ hòa giải; xây dựng chi, tổ Hội không có người phạm tội. Hiện nay các cấp Hội đã tham gia trên 192 mô hình bảo vệ an ninh quốc phòng tại các địa phương. Với nhiều cách làm sáng tạo, khéo léo trong tuyên truyền, vận động, phong trào đã góp phần khơi dậy được truyền thống yêu nước, phát huy được tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Trong xây dựng hệ thống chính trị, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vận động nông dân tham gia giám sát, phản biện theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với các chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến cuộc sống người nông dân; tạo sự đồng thuận, mở rộng dân chủ, phát huy tốt hơn trách nhiệm của cử tri nông dân trong việc tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, phản ánh kiến nghị của cử tri theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Việc triển khai xây dựng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội gắn với các phong trào thi đua của Hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia.

Với kết quả đạt được trong phong trào “Dân vận khéo”, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần chung tay cùng với chính quyền các cấp thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp Hội đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác vận động, xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Uyên Nguyễn