Hiệu quả từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân và ngân hàng chính sách xã hội.

| |
Với mục tiêu ngày càng có nhiều hội viên nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều năm qua Hội Nông dân xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh đã có nhiều giải pháp nhằm phát triển nguồn vốn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua các kênh thông tin, qua cuộc họp ở các chi Hội nhằm vận động xây dựng và phát triển Quỹ HTND; giúp hội viên nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng.

Từ nguồn Quỹ HTND xã, các chi Hội tiến hành giải ngân dựa trên việc bình xét hội viên nông dân thiếu vốn để chăn nuôi, trồng trọt hoặc làm dịch vụ để phát triển kinh tế gia đình, đến nay tổng nguồn vốn của Quỹ HTND xã là 177  triệu đồng cho 14 hộ vay thực hiện các dự án chăn nuôi gà thả vườn, trông hoa tết, trồng bưởi cảnh... Hội Nông dân còn đứng ra tín chấp cho các hộ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội đã thành lập 5 tổ vay vốn với 224 hộ vay với tổng dư nợ hơn 3,5 tỷ đồng.

von vay QHTND Dien Thanh.jpg (650 KB)

Nông dân trồng hoa cúc từ nguồn vốn Quỹ HTND

 

Thông qua hoạt động tín chấp, vốn tín dụng đã đến với người nông dân và phát huy tác dụng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, hạn chế tình trạng đi vay nặng lãi ở nông thôn; công tác quản lý điều hành Quỹ được thực hiện theo đúng Điều lệ, cho vay đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả nguồn vốn, các dự án được thực hiện từ nguồn Quỹ  HTND và Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với các nguồn vốn khác và những chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quỹ HTND đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

 Ông Nguyễn Xuân Sanh, hội viên nông dân Chi hội 2, thôn Phú Khánh Thượng cho biết: Năm 2016 được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp vay vốn từ Quỹ HTND và Chương trình vay hỗ trợ giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH, tôi đã thuê lại ruộng của của một số hộ dân không có điều kiện sản xuất, đến đầu năm 2019 diện tích ruộng sản xuất của tôi đã lên tới trên 3ha. Qua 02 vụ sản xuất, năm 2019 gia đình tôi đã thu hoạch 40 tấn lúa, thu về trên 200 triệu đồng, trừ chi phí gia đình tôi còn lãi trên 70 triệu đồng.

Quỹ Hỗ trợ nông dân thực sự trở thành người bạn thân thiết hỗ trợ cho nông dân nghèo, tạo điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, ngày càng tạo niềm tin trong nông dân đối với tổ chức Hội.

Lê Đình Thanh