Hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội Nông dân xã quản lý

| |

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội, cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của Chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh. Cán bộ, hội viên nông dân trong xã đã đoàn kết, tương trợ giúp nhau giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tính đến 15/01/2020, Hội Nông dân xã đã tiếp nhận và quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện Diên Khánh với tổng số dư nợ trên 10,3 tỷ đồng.

Do làm tốt khâu tuyên truyền, vận động, giải thích về lợi ích của việc gửi tiền tiết kiệm, đến nay toàn xã có 100% tổ tổ tiết kiệm và vay vốn, 98% tổ viên tham gia gửi tiết kiệm, số tiền trên 765 triệu dồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,07% (do 1 trường hợp người vay đã bỏ đi khỏi địa phương)

Hội Nông dân xã đã phân công các thành viên trong Ban Thường vụ Hội theo dõi, kiểm tra nguồn vốn ủy thác kịp thời, tham gia bình xét, kết nạp tổ viên, nhắc nhở việc sinh hoạt của các tổ theo định kỳ, thông qua sinh hoạt tổ đôn đốc thu hồi gốc đúng đúng hạn, nhắc những hộ vay trả lãi đúng hạn, ngoài ra Hội còn phổ biến các chính sách khác liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hàng tháng Ban Thường vụ Hội Nông dân xã họp giao ban vào ngày giao dịch của Ngân hàng tại xã.

nhcsxh dien khanh.jpg (209 KB)

Hội nghị tập huấn do Hội Nông dân xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức

Qua công tác kiểm tra và sinh hoạt tổ đã làm hạn chế nợ xấu phát sinh, các thành viên trong tổ đã cộng đồng trách nhiệm nhắc nhở lẫn nhau, chia sẽ kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi để cùng nhau sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, mang lại thu nhập cao để hoàn trả vốn cho Ngân hàng đúng hạn.

Nhờ tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, đời sống kinh tế của bà con, hội viên nông dân nâng lên rõ rệt. Nhìn chung tất cả các hộ đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đã tiếp sức cho các gia đình có đủ điều kiện đầu tư cho con, em được tiếp tục đi học, không có trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí. Nhiều sinh viên nay đã ra trường có công ăn việc làm ổn định, nhiều hộ vươn lên làm giàu, xuất hiện nhiều nông dân sản xuất giỏi điển hình như: Ông Nguyễn Duy Hiếu sản xuất trên 10 ha lúa, màu và 3 ha keo; ông Nguyễn Thanh Phú chăn nuôi chim Cút… đã được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen.

Thông qua hoạt động tín dụng, Hội có điều kiện quan tâm chăm lo đời sống của hội viên nông dân; việc sinh hoạt Hội có thêm nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực hơn, thu hút nhiều nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Phạm Thị Thanh Nga