Video: Hướng dẫn cách thức tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết, Điều lệ Hội

| |
Các thí sinh tham gia thi tham gia Hội thi trực tuyến theo các bước hướng dẫn dưới video sau:

Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh